Skip to content

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. PHẠM  VI  VÀ  LIÊN  HỆ

Chính sách bảo mật này áp dụng cho dữ liệu cá nhân do UAN thu thập trên các website (bao gồm các website và ứng dụng dành cho thiết bị di động) liên kết đến Chính sách bảo mật này, thông qua các mẫu đăng ký, các khảo sát, mục cạnh tranh, tại các sự kiện (bao gồm giải thưởng), hoặc nếu bạn liên hệ với chúng tôi (trực tuyến, qua bưu điện, điện thoại hoặc phương tiện truyền thông xã hội).

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và Chính sách bảo mật này nêu rõ cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bạn có quyền gì đối với dữ liệu cá nhân của mình. Bộ điều khiển dữ liệu được đặt dưới sự kiểm soát của Luật bảo vệ dữ liệu liên quan trực tiếp đến dữ liệu cá nhân của bạn và với vai trò này, chúng tôi sẽ lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi một cách an toàn.

Chính sách bảo mật này nhằm thông báo đến bạn cách chúng tôi sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được hoặc do bạn cung cấp. Vui lòng đọc kỹ Chính sách này trước khi bắt đầu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này hoặc quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ (…)

 

2. CHÚNG  TÔI  THU  THẬP  NHỮNG  THÔNG  TIN  CÁ  NHÂN  GÌ?

Bạn không phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào để truy cập website của chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký trên website, đăng ký dịch vụ, đặt vé tại các sự kiện, yêu cầu cung cấp thêm thông tin, liên hệ, tham gia khảo sát, tham gia cuộc thi hoặc cung cấp nội dung để đăng tải lên website của chúng tôi (ví dụ: blog hoặc diễn đàn trực tuyến khác) thì chúng tôi sẽ thu thập một số dữ liệu nhất định, bao gồm cả dữ liệu cá nhân. Dữ liệu chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

• Chức vụ, tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp, địa chỉ email và giới tính;

• Chi tiết công việc,ví dụ: vị trí công việc hiện tại và trách nhiệm, kinh nghiệm, thâm niên, lương và các thông tin về bằng cấp;

• Thông tin về tổ chức, công ty của bạn;

• Lĩnh vực bạn quan tâm bằng cách thông báo trực tiếp hoặc do chúng tôi suy đoán từ việc bạn tham gia dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi;

• Hồ sơ công việc của bạn;

• Những quan tâm của bạn trong lĩnh vực marketing;

• Những bản tin tức bạn quan tâm;

• Những quan tâm về cơ hội nghề nghiệp của bạn;

• Những dữ liệu từ các trang mạng xã hội và địa chỉ mà có sự cho phép của bạn;

• Và toàn bộ thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể nhận được thông tin trên trực tiếp từ bạn hoặc từ đồng nghiệp hoặc công ty bạn đăng ký để tham gia sự kiện dưới danh nghĩa của bạn.

Xin lưu ý rằng không phải tất cả thông tin chúng tôi yêu cầu là nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin tùy chọn nào.

Thông tin tài chính: Chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ của bất kỳ giao dịch tài chính nào bạn thực hiện với chúng tôi. Thanh toán trực tuyến được thực hiện thông qua website của chúng tôi được xử lý an toàn bởi các nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba sau đây: _____. Vui lòng tham khảo ___ chính sách bảo mật để biết chi tiết về cách xử lý dữ liệu thẻ thanh toán của bạn. Chúng tôi không trực tiếp thu thập hoặc xử lý thông tin thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn, ngoại trừ trường hợp đặc biệt thì chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp chi tiết thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng thông qua điện thoại.

Dữ liệu thiết bị và dữ liệu duyệt web: Ngoài ra, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về bất kỳ website bạn đã hoặc đang truy cập. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về các trang của website mà bạn truy cập, các liên kết bạn nhấp vào, địa chỉ IP, loại trình duyệt bạn sử dụng và thời gian bạn truy cập website của chúng tôi. Một số thông tin này được tổng hợp không nhằm nhận dạng bạn mà hỗ trợ phần mềm phân tích trên website của chúng tôi thông báo với bạn về việc sử dụng website đã đăng nhập của bạn. Chúng tôi có thể theo dõi quá trình sử dụng websitesite của bạn, bao gồm việc mở email, tham gia sự kiện (thông qua mã phát hành) và hoạt động của bạn tại các sự kiện đó. Chúng tôi có thể phỏng đoán và lấy được một số thông tin nhất định từ những thương hiệu, đăng ký và sự kiện mà bạn có thể quan tâm. Thông tin này sẽ được sử dụng cho mục đích tiếp thị và hoạt động nội bộ của chúng tôi.

Cookies: Chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin về bạn trong quá trình trực tuyến. Vui lòng đọc chính sách cookies của chúng tôi để biết thêm thông tin về cookies mà chúng tôi sử dụng và cách bạn có thể bật / tắt chúng.

 

3. THÔNG  TIN  CÁ  NHÂN  CỦA  BẠN  ĐƯỢC  SỬ  DỤNG  VÀ  CHIA  SẺ  NHƯ  THẾ  NÀO?

Theo luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp. Những căn cứ này là: (i) nơi cần thiết cho việc thực hiện thỏa thuận giữa chúng tôi với bạn; (ii) nơi bạn đã đồng ý; (iii) nơi chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; (iv) nơi mà trong đó lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và lợi ích tương tự không ảnh hưởng đến quyền hoặc tự do của bạn.
Chúng tôi đã đặt ra Chính sách bảo mật này nhằm mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở hợp pháp.

Quyền hạn đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập:

• Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn đã đặt hàng hoặc đăng ký (cần thiết cho thỏa thuận);

• Việc bạn đăng ký các sự kiện và quản lý các sự kiện đó (thông báo về địa điểm nơi các sự kiện của chúng tôi được diễn ra và các yêu cầu về chế độ ăn uống hoặc truy cập nào mà bạn có thể đã đề cập) (cần thiết cho thỏa thuận và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi);

• Thông báo cho bạn thông tin liên quan đến bất kỳ sự kiện nào bạn đang tham dự (cần thiết cho thỏa thuận và lợi ích hợp pháp của khách hàng, để đảm bảo họ được cập nhật thông tin cần thiết);

• Xác minh danh tính và phương thức thanh toán hoặc số tiền thẻ tín dụng của bạn (yêu cầu thanh toán) để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi;

• Quản lý website của chúng tôi (như kiểm soát truy cập) và cung cấp dịch vụ khách hàng (lợi ích hợp pháp, của chúng tôi và khách hàng của chúng tôi, để đảm bảo chất lượng dịch vụ và bảo mật tốt);

• Tổng hợp thông tin về bạn và những người dùng khác (lợi ích hợp pháp của chúng tôi) để hiểu rõ hơn những dịch vụ mà người dùng của chúng tôi sẽ quan tâm;

• Đáp ứng các yêu cầu pháp lý, quy định và tuân thủ (điều cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi);

• Theo dõi và phân tích việc sử dụng bất kỳ tài khoản nào để ngăn chặn, điều tra hoặc báo cáo gian lận, khủng bố, xuyên tạc, sự cố bảo mật hoặc tội phạm (lợi ích hợp pháp, của chúng tôi và người dùng của chúng tôi, vì lý do an ninh);

• Thu thập thông tin để hình thành phân tích thống kê và xu hướng bao gồm theo dõi nhân khẩu học của người dùng (lợi ích hợp pháp của chúng tôi, để chúng tôi hiểu rõ hơn về những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và thực tiễn tiếp thị);

• Theo dõi việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và tham gia các sự kiện cũng như xây dựng hồ sơ khách hàng (bao gồm cả việc sử dụng phần mềm phân tích) (lợi ích hợp pháp của chúng tôi) để giúp chúng tôi xác định nội dung và tài liệu tiếp thị mà bạn quan tâm khách hàng như bạn);

• Theo dõi tương tác tại các sự kiện bao gồm khán giả tham dự các sự kiện (lợi ích hợp pháp của chúng tôi, để hiểu rõ hơn về các sự kiện của chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách tốt nhất để tổ chức các sự kiện trong tương lai);

• Trao đổi và phản hồi các thắc mắc của bạn;

• Điều tra mọi khiếu nại về website, sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện của chúng tôi (lợi ích hợp pháp, cho chúng tôi và khách hàng của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi duy trì các cấp dịch vụ cao);

• Cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng trên website, sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi, ví dụ: bằng cách hiển thị quảng cáo và nội dung được nhắm mục tiêu mà chúng tôi cho rằng có liên quan và quan tâm đến bạn (vui lòng xem bên dưới để biết thêm chi tiết) (lợi ích hợp pháp của đối tác quảng cáo của chúng tôi) , để họ có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp nhất); và cung cấp cho bạn giải thưởng cho các cuộc thi bạn tham gia và giành chiến thắng (cần thiết cho thỏa thuận) và tuân thủ các yêu cầu quy định để tiết lộ tên và địa chỉ của người chiến thắng cuộc thi (cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi); gửi cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi hoặc sự kiện bạn đã đăng ký và các thương hiệu khác trong cộng đồng của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm (lợi ích hợp pháp của chúng tôi, để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và khách hàng của chúng tôi, để cập nhật cho họ các chương trình khuyến mãi, sự kiện và đăng ký có thể liên quan đến nghề nghiệp và vai trò công việc của họ). Khách hàng của chúng tôi luôn có quyền cho chúng tôi biết rằng họ không còn muốn được liên lạc với mục đích tiếp thị nữa;

Các công ty và tổ chức: Chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức là đối tác liên kết, tổ chức và tài trợ các sự kiện, hoạt động trong cộng đồng.

Sự kiện (bao gồm cả giải thưởng): Khi bạn tham dự sự kiện do chúng tôi tổ chức, chúng tôi có thể chia sẻ tên, chức danh và công ty của bạn với những người tham dự khác của sự kiện (bao gồm cung cấp thông tin này qua ứng dụng sự kiện, trên các trang truyền thông xã hội hoặc trong hướng dẫn sự kiện của chúng tôi).

Nếu bạn nhận một trong các giải thưởng của chúng tôi, tên tổ chức và các thông tin khác về tổ chức của bạn sẽ được đưa vào danh sách và tài liệu được sử dụng và phân phối liên quan đến giải thưởng (lợi ích hợp pháp, của chúng tôi và của những người tham gia khác và người tham dự giải thưởng, để cho phép những người tham gia khác và những người tham dự các giải thưởng xem ai đang hoạt động).
Để thu hút các nhà tài trợ phù hợp nhất cho sự kiện và nhà tài trợ, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin đăng ký của bạn với các nhà tài trợ cho các sự kiện có thể liên hệ với bạn vì mục đích tiếp thị (lợi ích hợp pháp của chúng tôi). Chúng tôi hoặc nhà tài trợ của chúng tôi có thể liên hệ và cần sự đồng ý của bạn trong trường hợp cần sự tham gia của bạn trong các hoạt động và sự kiện;

Trong trường hợp bạn đăng ký tham dự một số cuộc hội thảo hoặc thuyết trình tại sự kiện do bên thứ ba tổ chức, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đăng ký của bạn với bên thứ ba đó (lợi ích hợp pháp của chủ nhà của chúng tôi) nhằm mục đích kiểm soát và đánh giá chấ lượng sự kiện.

Trong trường hợp bạn muốn chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những nhà triển lãm tại sự kiện ( ví dụ, bằng cách quét mã huy hiệu sự kiện của bạn tại gian hàng triển lãm) chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những nhà triển lãm này để họ có thể liên hệ bạn về sản phẩm và dịch vụ của họ (đồng ý).

Hội thảo trực tuyến hoặc phiếu đề nghị: Nơi bạn đăng ký hội thảo trên website được tài trợ hoặc để truy cập nội dung được tài trợ, chúng tôi chia sẻ chi tiết đăng ký của bạn với nhà tài trợ để có thể liên hệ với bạn (lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cho phép chúng tôi sử dụng thông tin doanh nghiệp miễn phí, và của những nhà tài trợ của chúng tôi, tạo điều kiện xây dựng các mối quan hệ kinh doanh). Nếu bạn không muốn thông tin của bạn được chia sẻ, chúng tôi thường cung cấp một phương tiện thay thế để truy cập nội dung này.

Tiếp thị bên thứ ba khác: Ngoài các trường hợp được nêu ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đăng ký của bạn bao gồm tên, chức danh và thông tin liên hệ với các bên thứ ba khác cho mục đích tiếp thị với sự cho phép của bạn.

Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi trong các lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như lưu trữ website, bảo trì, vận hành trung tâm cuộc gọi và hoạt động của sự kiện. Trong một số trường hợp, bên thứ ba có thể nhận được dữ liệu cá nhân của bạn (lợi ích hợp pháp của chúng tôi, về hiệu quả dịch vụ và được hưởng lợi từ chuyên môn của bên thứ ba và khách hàng của chúng tôi để họ trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt). Tuy nhiên, chúng tôi luôn kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và nỗ lực đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo thỏa thuận để chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dưới sự giám sát hướng dẫn của chúng tôi.

Thông tin tổng hợp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để chúng tôi có thể quản lý và cải thiện website, phân tích xu hướng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng và phát hiện các giao dịch đáng ngờ hoặc gian lận. Chúng tôi có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba. Trong hầu hết các trường hợp, thông tin này sẽ được ẩn danh ở mức độ bạn không thể bị nhận dạng từ các thông tin đó.

Quảng cáo trực tuyến: Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin của bạn với nhà quảng cáo, máy chủ quảng cáo và mạng quảng cáo để phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu trên website của chúng tôi và trên các website đối tác được chọn nhưng điều này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào nhận dạng trực tiếp bạn (lợi ích hợp pháp, cho mục đích quảng cáo). Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng bên thứ ba có thể đưa ra giả định rằng bạn phù hợp, có tiềm năng hoặc đã đáp ứng các tiêu chí sử dụng sản phẩm nếu tương tác hoặc xem quảng cáo. Các hoạt động này có thể liên quan đến việc sử dụng cookies và các công nghệ tương tự khác. Vui lòng đọc Chính sách cookies của chúng tôi để biết thêm thông tin về các cookies chúng tôi sử dụng và cách bạn có thể bật / tắt chúng.

Khảo sát ý kiến: Nếu bạn hoàn thành một cuộc khảo sát, câu trả lời của bạn sẽ được tổng hợp và ẩn danh cho mục đích nghiên cứu và phân tích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cung cấp bất kỳ thông tin nào trong phản hồi của bạn cho bản khảo sát xác định bạn (ví dụ: tên, chức vụ), chúng tôi có thể xác định bạn từ điều này. Nếu bạn chọn gửi địa chỉ email của mình để tham gia vào bất kỳ giải thưởng nào liên quan đến khảo sát, dữ liệu này chỉ được sử dụng để quản lý giải thưởng và sẽ không được liên kết với câu trả lời khảo sát của bạn (cần thiết cho thỏa thuận). Chúng tôi có thể chia sẻ phản hồi của bạn dưới dạng tổng hợp và ẩn danh với bên thứ ba thực hiện nghiên cứu liên quan đến các chủ đề được đề cập trong khảo sát (lợi ích hợp pháp, cho mục đích nghiên cứu). Nếu bạn đã cung cấp thông tin về bản thân trong các câu trả lời khảo sát của bạn (ví dụ: tên, chức vụ) thì bên thứ ba hoặc nhân viên của bạn (nếu thích hợp) có thể nhận dạng bạn từ điều này.

Xét xử tư pháp: Đôi khi chúng tôi có thể được yêu cầu từ luật pháp, lệnh tòa án hoặc cơ quan chính phủ tiết lộ một số loại dữ liệu cá nhân nhất định (cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc vì lợi ích hợp pháp liên quan đến khiếu nại pháp lý chống lại chúng tôi). Ví dụ về loại tình huống mà điều này sẽ xảy ra sẽ là:

• Trong việc xét xử tư pháp; hoặc là.

• Trong điều khoản mà chúng tôi phải tự bảo vệ một cách hợp pháp.

Phương thức khác:

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân về các cá nhân có trong các ấn phẩm, nội dung và sản phẩm của chúng tôi, bao gồm thông tin chúng tôi đã nghiên cứu từ các nguồn công khai (lợi ích hợp pháp và cho mục đích báo chí).

Chúng tôi cũng sử dụng các nguồn có sẵn công khai để nghiên cứu các khách hàng tiềm năng để gửi cho họ thông tin tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến họ (lợi ích hợp pháp, phát triển doanh nghiệp của chúng tôi).

Bạn chỉ được gửi dữ liệu cá nhân thay cho người khác hoặc gửi dữ liệu cá nhân công khai trên các sản phẩm của chúng tôi khi bạn có sự đồng ý của cá nhân đó và trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng cá nhân đó được thực hiện nhận thức Chính sách bảo mật này và việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

 

4. NGĂN  CHẶN  KHAI  THÁC  VÀ  QUYẾT  ĐỊNH  TỰ  ĐỘNG

Nếu bạn cung cấp thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chúng tôi cũng có thể sử dụng bên thứ ba để kiểm tra tính hợp lệ của mã phân loại, số tài khoản và số thẻ bạn gửi để ngăn gian lận cũng như xử lý bất kỳ giao dịch nào thông qua website của chúng tôi. Mọi quyết định từ chối dịch vụ của bạn dựa trên tính hợp lệ của chi tiết thẻ của bạn sẽ được thực hiện bởi các quyết định tự động. Nếu bạn bị từ chối dịch vụ vì việc ra quyết định tự động này, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi điều tra thêm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ___ bạn đã bị từ chối truy cập vào dịch vụ dựa trên chi tiết thẻ của bạn được khai báo không hợp lệ và bạn cho rằng đây là lỗi. Bạn sẽ cần phải liên hệ với ngân hàng / nhà cung cấp thanh toán của bạn.

Nếu thông tin sai lệch hoặc không chính xác được cung cấp và gian lận được xác định, chi tiết có thể được chuyển cho các cơ quan phòng chống gian lận. Cơ quan thực thi pháp luật có thể truy cập và sử dụng thông tin này. Chúng tôi và các tổ chức khác cũng có thể truy cập và sử dụng thông tin này để ngăn chặn gian lận và rửa tiền, ví dụ: khi:

• Kiểm tra chi tiết trong đơn xin tín dụng và tín dụng liên quan hoặc các cơ sở khác;

• Quản lý tài khoản hoặc tín dụng liên quan đến tài khoản và tín dụng;

• Thu hồi nợ;

• Kiểm tra chi tiết về các đề xuất và yêu cầu đối với tất cả các loại bảo hiểm

• Kiểm tra chi tiết của người xin việc và nhân viên.

 

5. TRUYỀN  THÔNG  MARKETING

Đôi khi chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, SMS, điện thoại hoặc đăng bài về sản phẩm của chúng tôi và dịch vụ (bao gồm từ tất cả các thương hiệu của chúng tôi) mà bạn có thể quan tâm.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bạn muốn từ chối nhận thông báo tiếp thị từ chúng tôi hoặc muốn thay đổi các kênh mà chúng tôi sử dụng để liên hệ với bạn, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối bất kỳ email nào bạn nhận được hoặc gửi email cho chúng tôi, nêu rõ sở thích của bạn, tại hcm@uan.vn

 

6. LIÊN  KẾT

Website của chúng tôi chứa các liên kết đến các website khác mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các website khác mà bạn chọn để liên kết từ website này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của các website khác để bạn có thể hiểu cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

 

7. BẢO  MẬT

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân của bạn tránh trường hợp bị lấy mất và truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, Internet là một hệ thống mở và chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba không bao giờ có thể đánh bại các biện pháp đó hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn trái phép.

 

8. QUYỀN  LỢI  CỦA  BẠN

Trong một số trường hợp, bạn có các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật:

• Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ;

• Quyền nhận dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có thể đọc được bằng máy;

• Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nơi chúng tôi đang dựa vào các lợi ích hợp pháp (hoặc của bên thứ ba) cho một mục đích cụ thể mà bạn cho rằng không hợp lý;

• Quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả hồ sơ nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp);

• Quyền phản đối các quyết định được thực hiện bằng các phương tiện tự động có ảnh đến bạn;

• Quyền rút lại sự đồng ý đã từng đưa ra cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể của bạn bất cứ lúc nào. Bạn có thể làm điều đó bằng các phương pháp được nêu trong Chính sách bảo mật này hoặc bằng bất kỳ phương pháp nào khác mà chúng tôi thông báo cho bạn khi tìm kiếm sự đồng ý của bạn;

• Quyền trong một số trường hợp có dữ liệu cá nhân không chính xác được sửa chữa, bị chặn, xóa hoặc hủy;

• Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của bạn.

Các quyền này có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với chúng tôi theo ____ để bảo vệ bạn, chúng tôi bảo lưu quyền xác minh danh tính của bạn trước khi xử lý bất kỳ yêu cầu nào như vậy.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi liên quan đến quyền của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu hoặc phản đối của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải tất cả các quyền đều tuyệt đối.

 

9. CẬP  NHẬT  THÔNG  TIN  CÁ  NHÂN  CỦA  BẠN

Bạn có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại hcm@uan.vn , nơi bạn đã đăng ký tài khoản trực tuyến trên một trong các website/ứng dụng của chúng tôi.

 

10. LƯU  TRỮ  DỮ  LIỆU

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Theo đó, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được duy trì trong tối đa bảy năm sau khi kết thúc các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn hoặc lần liên hệ cuối cùng của bạn với chúng tôi. Thời gian lưu giữ này có thể được gia hạn nếu bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc luật pháp hiện hành nào yêu cầu chúng tôi giữ thông tin trong một thời gian dài hơn.

 

11. THAY  ĐỔI  CHÍNH  SÁCH  RIÊNG  TƯ

Nếu Chính sách bảo mật của chúng tôi thay đổi theo bất kỳ cách nào, chúng tôi sẽ đặt một phiên bản cập nhật trên trang này và chúng tôi sẽ thực hiện các bước thông báo và hướng dẫn để bạn biết về sự thay đổi đó. Thường xuyên cập nhật thông tin trên website và đảm bảo rằng bạn luôn nhận thức được thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập, xử lý và quy tắc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.

 

12. LIÊN  HỆ

Xin nhắc lại, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này này hoặc thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại _____

 

CHÍNH  SÁCH  COOKIE

Hướng dẫn sử dụng Cookies trên website của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc lưu trữ tùy chọn trực tuyến của bạn. Cookie là những mẩu thông tin nhỏ được máy chủ gửi tới trình duyệt website cho phép máy chủ xác định duy nhất trình duyệt trên mỗi trang. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie và cách tắt / bật chúng tại đây.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau đây trên website của chúng tôi:

Cookie cần thiết

Các cookie này rất cần thiết để cho phép bạn di chuyển xung quanh và sử dụng các tính năng của website. Nếu không có các cookie này, các dịch vụ bạn đã yêu cầu chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc các mặt hàng giỏ mua hàng của bạn không thể được cung cấp.

Cookie hiệu suất

Những cookie này thu thập thông tin ẩn danh về cách mọi người sử dụng website của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie của Adobe Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng đến website của chúng tôi, duyệt hoặc sử dụng website của chúng tôi và làm nổi bật các khu vực nơi chúng tôi có thể cải thiện các lĩnh vực như điều hướng, trải nghiệm mua sắm và chiến dịch tiếp thị. Dữ liệu được lưu trữ bởi các cookie này không bao giờ hiển thị chi tiết cá nhân khiến danh tính cá nhân của bạn bị xác định.

Cookie chức năng

Các cookie này ghi nhớ các lựa chọn bạn đã thực hiện như vị trí bạn truy cập website của chúng tôi, thông số ngôn ngữ và tìm kiếm như kích thước, màu sắc hoặc dòng sản phẩm. Sau đó, chúng có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn với nhu cầu của bạn, cải thiện trải nghiệm khi truy cập website của chúng tôi. Thông tin mà các cookie thu thập này có thể được ẩn danh và chúng không thể theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên các website khác.

Cookie nhắm mục tiêu hoặc cookie quảng cáo

Các cookie này thu thập thông tin về thói quen sử dụng website của bạn để phục vụ cho mục đích quảng cáo phù hợp sở thích của bạn. Chúng cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn xem quảng cáo cũng như giúp đo lường tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Các cookie thường được đặt bởi các mạng quảng cáo của bên thứ ba.

Cookie truyền thông xã hội

Những cookie này cho phép bạn chia sẻ những gì bạn đã làm trên website trên phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Twitter. Chúng tôi không kiểm soát các cookie này. Vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng về cách thức hoạt động của cookie.
Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã có trên máy tính của mình, vui lòng tham khảo trợ giúp và hỗ trợ trên trình duyệt internet của bạn để biết hướng dẫn về cách tìm tệp hoặc thư mục lưu trữ cookie.

 

CÁC  ĐIỀU  KHOẢN  VÀ  ĐIỀU  KIỆN

Trong các Điều khoản và Điều kiện của Website này (“Điều khoản và Điều kiện”):

“Cộng đồng”, “chúng tôi”, “chúng tôi” và / hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là UAN

 

1. GIỚI THIỆU

1.1 Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi bắt đầu sử dụng Website. Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao của các Điều khoản và Điều kiện này để tham khảo trong tương lai.

1.2 Các Điều khoản và Điều kiện này quy định:

1.2.1 Quyền truy cập và sử dụng website và nội dung đính kèm của bạn; và

1.2.2 Ý kiến, bài đăng, đóng góp, thiết kế, từ ngữ, hình ảnh hoặc tài liệu khác cho website (“Đóng góp”) của bạn.

1.3 Nếu bạn chọn đăng ký bất kỳ ấn phẩm nào và / hoặc các dịch vụ khác có sẵn trên Website, việc đăng ký của bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được thông báo cho bạn khi bạn đăng ký ấn phẩm hoặc dịch vụ thích hợp. Một số điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện này cũng có thể được thay thế hoặc bổ sung bằng các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc thông báo được đăng tải ở vị trí khác trên Website. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ điều khoản bổ sung hoặc bổ sung nào trên Website (“Điều khoản Bổ sung”), Điều khoản Bổ sung sẽ được áp dụng.

1.4 Bằng cách sử dụng website, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này và đồng ý tuân thủ chúng.

1.5 Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào. Bạn nên kiểm tra và cập nhật thông tin trên website thường xuyên để lưu ý bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện bởi tính ràng buộc.

 

2. TRUY CẬP VÀO WEBSITE

2.1. Chúng tôi sẽ nỗ lực để duy trì ổn định, liên tục tới website và các nội dung trong website với mức cam kết cao nhất. Việc truy cập vào website của chúng tôi chỉ mang tính tạm thời. Chúng tôi có thể đình chỉ, thu hồi, chấm dứt hoặc thay đổi tất cả hoặc một phần của website mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm vì bất kỳ lý do nào trong trường hợp website của chúng tôi không truy cập được hoặc bị thu hồi tại bất kỳ thời điểm nào trừ trường hợp được miêu tả rõ ràng ở bất cứ một Điều khoản bổ sung.

2.2 . Bạn có trách nhiệm thực hiện tất yêu cầu và chỉ định cần thiết để có quyền truy cập vào website của chúng tôi.

 

3. NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI WEBSITE

3.1. Chúng tôi có thể cập nhật Website theo thời gian và có thể thay đổi nội dung của website bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào trên website cũng có thể bị lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm phải cập nhật.

 

4. TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU CỦA KHÁCH HÀNG

4.1. Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập Website hoặc vào bất kỳ phần nào của website đối với người dùng đã đăng ký.
4.2. Nếu bạn chọn hoặc được cung cấp một tên người dùng, mã số hay mật khẩu để truy cập vào một số phần của website, bạn phải bảo mật những thông tin đó. Bạn không được phép chuyển nhượng tên người dùng, mã số hay mật khẩu của bạn.
4.3. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên nhận dạng người dùng, mã số hoặc mật khẩu dù chúng được bạn lựa chọn hoặc được chúng tôi cung cấp bất cứ lúc nào cùng lý do hợp lý về việc không tuân thủ quy định nào được đề cập trong Điều khoản và Điều kiện hoặc trong Điều khoản bổ sung.
4.4. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ có ai khác ngoài bạn biết tên nhận dạng người dùng, mã số hoặc mật khẩu của bạn, hãy thông báo ngay cho chúng tôi tại hcm@uan.vn

4.5. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tên nhận dạng người dùng, mật mã và/hoặc mật khẩu của bạn không theo quy định.

 

5. CÁC CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

5.1 Điều khoản chung
5.1.1 . Bạn chỉ có thể sử dụng website của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn KHÔNG thể sử dụng website của chúng tôi trong các trường hợp sau:

• (a) dưới bất kỳ hình thức vi phạm luật pháp hoặc quy định hiện hành của các địa phương, quốc gia hay quốc tế .

• (b) dưới bất kỳ hình thức vi phạm luật pháp hoặc gian lận; hoặc với mục đích gian lận hoặc trái pháp luật.

• (c) gửi, nhận, tải lên, tải về, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu có chủ ý (bao gồm cả Đóng góp) mà không tuân thủ theo các Tiêu chuẩn (theo quy định tại Điều 5);

• (d) truyền tải, mua bán, gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo mà không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (spam); hoặc

• (e) cố ý truyền tải, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu (bao gồm cả Đóng góp) có chứa virus, Trojan horse, worms (sâu máy tính), time-bombs (bom hẹn giờ), keystroke loggers (trình theo dõi thao tác bàn phím), phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ khác chương trình độc hại hoặc mã máy tính tương tự nhằm mục đích gây thiệt hại, đột ngột can thiệp, bí mật đánh chặn hoặc đánh cắp bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân hoặc làm ảnh hưởng nghiệm trọng đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính.

5.1.2 Bạn đồng ý:

• (a) không tái sản xuất, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào thuộc sở hữu trên website của chúng tôi trừ trường hợp được quy định rõ ràng bởi các Điều khoản và Điều kiện hoặc Điều khoản bổ sung; và

• (b) không để truy cập mà không có thẩm quyền, cản trở, gây thiệt hại hoặc gián đoạn:

o (i) bất kỳ phần nào trên website của chúng tôi;

o (ii) bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới mà website của chúng tôi được lưu trữ;

o (iii) bất kỳ phần mềm nào nhằm mục đích cung cấp cho website của chúng tôi; hoặc

o (iv) bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới hoặc phần mềm được sở hữu hay được sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba.

5.2. Các dịch vụ tương tác

5.2.1 . Đôi khi chúng tôi cung cấp dịch vụ tương tác trên Website mà cho phép bạn tải lên hoặc Đóng góp trên website, bao gồm và không giới hạn:

• (a) Hệ thống bình luận;

• (b) Thiết kế hỗ trợ đăng tải và thể hiện;

• (c) Phòng chat; và/hoặc

• (d) Bảng thông báo

(cùng “Dịch vụ tương tác”).

5.2.2 . Chúng tôi sẽ nỗ lực gửi thông báo và cung cấp thông tin cho bạn về các loại dịch vụ được cung cấp và trong trường hợp được kiểm duyệt .Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi hoặc kiểm duyệt bất kỳ Dịch vụ tương tác mà chúng tôi cung cấp, bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ do người dùng sử dụng các Dịch vụ tương tác trên website hoặc từ các Đóng góp được đăng tải lên trong phần Dịch vụ tương tác bởi người dùng trong trường hợp Dịch vụ tương tác được kiểm duyệt hoặc không kiểm duyệt.

5.2.3 . Phần Dịch vụ tương tác được sử dụng bởi trẻ vị thành viên cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi khuyên cho các bậc cha mẹ là những người cho phép con cái của họ sử dụng Dịch vụ tương tác cần phải trao đổi với trẻ về an toàn mạng trực tuyến. Trẻ vị thành niên sử dụng những Dịch vụ tương tác cũng cần nhận thức về những rủi ro tiềm tàng.

5.3. Tiêu chuẩn về nội dung

5.3.1 . Những tiêu chuẩn về nội dung trong Điều 5 (“Tiêu chuẩn”) được áp dụng cho toàn bộ những Đóng góp và Dịch vụ tương tác bổ trợ.
5.3.2 . Mọi sự Đóng góp sẽ được công khai và không mang tính độc quyền. Bạn có quyền sở hữu đối với những Đóng góp của bạn và đồng thời cho phép chúng tôi và người dùng khác của Website quyền tiếp cận, lưu trữ và sao chép nội dung để phân phối chia sẻ với bên thứ ba. Bạn có thể tham khảo Các quyền hạn trong Điều 6 (Cấp giấy phép để sử dụng đóng góp).
5.3.3 . Bạn cần tuân thủ định hướng và văn phong theo các tiêu chuẩn dưới đây.
5.3.4 . Các Đóng góp cần:

• (a) Mang tính chính xác (đi kèm minh chứng thực tế);

• (b) Được tổ chức rõ ràng (thể hiện quan điểm); và

• (c) tuân thủ pháp luật hiện hành.

5.3.5. Các Đóng góp không được :

• (a) chứa bất kỳ nội dung mang tính phỉ báng hay nói xấu của bất kỳ người nào;

• (b) chứa bất kỳ nội dung mang tính khiêu dâm, xúc phạm, hận thù hoặc khích động;

• (c) thúc đẩy bạo lực hoặc quảng bá phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, người khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;

• (d) đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm sự riêng tư của người khác hay gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết;

• (e) có khả năng quấy rối, làm khó chịu, xấu hổ, cảnh báo hay làm phiền bất kỳ người nào khác;

• (f) có khả năng để lừa gạt bất kỳ người nào;

• (g) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu khác hoặc sự riêng tự hoặc các thông tin bí mật của bất kỳ người nào;

• (h) được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào hoặc xuyên tạc về danh tính của bạn hoặc liên kết với bất kỳ người nào;

• (i) quảng cáo bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc vì một mục đích thương mại nào đó nếu chưa có sự thỏa thuận giữa hai bên;

• (j) tạo sự nhầm lẫn hoặc định hướng rằng nội dung đó thuộc về chúng tôi ; hoặc

• (k) ủng hộ, khuyến khích hay hỗ trợ bất kỳ hành động trái pháp luật như (ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.

5.4 . Tạm ngưng và Chấm dứt

5.4.1. Nếu chúng tôi xác định chính xác rằng bạn đã vi phạm Điều 5, chúng tôi sẽ xem xét và có những biện pháp xử lý như sau:

• (a) tạm thời hoặc vĩnh viễn rút quyền sử dụng website của bạn;

• (b) tạm thời hoặc vĩnh viễn loại bỏ các Đóng góp của bạn đã đăng tải trên website của chúng tôi;

• (c) đưa ra cảnh báo;

• (d) thông báo các thủ tục pháp lý về việc bồi thường cho những hậu quả của việc vi phạm quy định(bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí hành chính và chi phí pháp lý)

• (e) triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết; và/hoặc

• (f) thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp cần thiết.

5.4.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bên thứ ba về nội dung hoặc tính chính xác của các Đóng góp đăng bởi bạn trên website của chúng tôi.

5.4.4 Bạn đồng ý rằng việc vi phạm Điều 5 này có thể gây ra thiệt hại hoặc tổn thất cho chúng tô. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho UAN đầy đủ các chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với UAN và bên thứ ba, bao gồm cả tổn thất do hậu quả trực tiếp và phát sinh.

5.4.5 Chúng tôi có thể cung cấp danh tính của bạn cho bên thứ ba trong trường hợp có kháng nghị về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba. Bạn cũng thừa nhận rằng chúng tôi có thể được yêu cầu bàn giao những thông tin đó theo yêu cầu của cơ quan pháp luật.

5.5. Khiếu nại

5.5.1 . Nếu bạn muốn khiếu nại về Đóng góp được đăng tải trên website, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ customer___ để được hướng dẫn chi tiết và xét duyệt khiếu nại.

5.5.2. Để phục vụ cho đơn Khiếu nại, chúng tôi có thể cần phải chia sẻ danh tính của bạn và các chi tiết của đơn khiếu nại với chủ sở hữu đã đăng tải Đóng góp đó.

5.5.3. Các quan điểm thể hiện trong Đóng góp thuộc về người dùng trên website của chúng tôi và không đại diện cho quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi.

 

6. CẤP GIẤY PHÉP ĐỂ SỬ DỤNG NHỮNG ĐÓNG GÓP

6.1. Bạn cấp cho chúng tôi và UAN giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, vĩnh viễn, miễn phí tiền bản quyền, trên toàn thế giới, để sao chép, sử dụng, tái bản, phân phối, sử dụng hiển thị, xuất bản, điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật đối với bất kỳ Đóng góp ở bất kỳ định dạng nào, bao gồm cả UAN , chuẩn bị các tác phẩm phái sinh của và/hoặc sửa đổi bất kỳ đóng góp ở bất kỳ định dạng, bao gồm trong dịch vụ và sản phẩm của UAN, cho bất kỳ mục đích nào bao gồm cả liên quan đến các chương trình khuyến mãi sản phẩm và dịch vụ của UAN. Giấy phép này sẽ bao gồm quyền cho bất kỳ người dùng nào của trang web để truy cập và sử dụng các Đóng góp theo quy định của Điều 7.2 và kết hợp với các chức năng của các trang web.

6.2. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi,thực hiện các bổ sung, xóa, chỉnh sửa, cắt hoặc sắp xếp bất kỳ Đóng góp nào trước khi xuất bản. Chúng tôi cũng có quyền không xuất bản toàn bộ hoặc một phần Đóng góp, hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ Đóng góp.

6.3. Bạn bảo đảm rằng bạn có quyền cấp cho chúng tôi các quyền được nêu trong Điều 6.1 và việc sử dụng các Đóng góp của bạn bởi chúng tôi hoặc UAN sẽ không vi phạm các quyền (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư) của bất kỳ bên thứ ba.

 

7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

7.1 . Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong website. Tất cả văn bản, thông tin, đồ họa, giao diện, hình ảnh, video và tài liệu khác có sẵn trên Website được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, luật sở hữu trí tuệ và các luật sở hữu khác.

7.2 . Bạn không thể sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi mà không có sự chấp thuận của chúng tôi, tuy nhiên bạn được phép in hoặc lưu vào máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc bộ lưu trữ của bạn từ Website này cho việc sử dụng của cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Điều này không bao gồm việc tải về, lưu trữ, truyền, hiển thị, sao chép hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào trên Website, hoặc trích xuất từ nó một cách có cấu trúc, hoặc tạo cơ sở dữ liệu dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm tất cả hay một phần của bất kỳ tài liệu nào trên website.

 

8. LIÊN KẾT

8.1 Trong trường hợp website chứa liên kết đến các website hoặc tài nguyên khác thì các liên kết này chỉ nhằm cung cấp cho thông tin cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung từ các website hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc bất kỳ tổn thất khi bạn sử dụng chúng. Bạn nên kiểm tra các điều khoản sử dụng của các website hoặc tài nguyên liên kết đến website của chúng tôi.

8.2 Bạn có thể liên kết đến trang chủ website của chúng tôi theo quy định và hợp pháp. Bạn cần đảm bảo việc liên kết này không gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín cũng như gây hiểu nhầm về việc hợp tác giữa chúng tôi và website khác. Mọi liên kết từ website của chúng tôi đến website khác sẽ bị hủy bỏ mà không cần thông báo.

 

9. QUẢNG CÁO VÀ TÀI TRỢ

9.1 Tất cả quảng cáo trên website không đồng nghĩa với việc chúng tôi chứng thực về chất lượng, thông tin dịch vụ, hàng hóa của đơn vị quảng cáo và nhà tài trợ. Chúng tôi không can thiệp, chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ những giao dịch giữa bạn và nhà quảng cáo/tài trợ.

 

10. BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ COOKIES

10.1 Chính sách quyền riêng tư và cookie của chúng tôi [……………], đặt ra các điều khoản mà chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng website. Sử dụng websitesite của chúng tôi nghĩa là bạn đã đồng ý với chính xác thu thập và xử lý dữ liệu của chúng tôi, đồng thời cam kết cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi.

 

11. KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THÔNG TIN

11.1 Nội dung trên website của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo. Bạn nên trao đổi chuyên gia trước khi thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung từ website của chúng tôi.

11.2 Mặc dù chúng tôi có những nỗ lực cập nhật thông tin và nội dung trên Website của mình nhưng chúng tôi không đại diện, đảm bảo hay ngụ ý rằng thông tin và nội dung trên websitesite của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật mới nhất.

 

12. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

12.1 Tất cả những đảm bảo, điều kiện và các điều khoản khác được quy định theo quy chế hoặc pháp luật chung không bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này, trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép trừ những nội dung được mô tả trong Điều khoản bổ sung.

12.2 Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, chúng tôi, UAN, các nhân viên và những người đại diện riêng của chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù trong hợp đồng, sai phạm dân sự (kể cả sơ suất), vi phạm trách nhiệm pháp lý, hoặc ngược lại, ngay cả khi có thể dự đoán, phát sinh hoặc liên quan đến:

• 12.2.1 việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng website của chúng tôi; hoặc là

• 12.2.2 việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên website của chúng tôi, bao gồm cả phần Các đóng góp của bên thứ ba hoặc của bạn.

12.3 Nếu bạn là một doanh nghiệp, xin đặc biệt lưu ý rằng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc:

• 12.3.1 mất mát của lợi nhuận, đơn hàng, kinh doanh hoặc doanh thu;

• 12.3.2 gián đoạn kinh doanh;

• 12.3.3 mất tiền tiết kiệm dự kiến;

• 12.3.4 mất cơ hội kinh doanh, sự tín nhiệm, hoặc uy tín; hoặc là

• 12.3.5 bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào.

12.4 Nếu bạn là người tiêu dùng, lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp website cho mục đích sử dụng trong nước và cá nhân của bạn. Bạn đồng ý không sử dụng Website của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào, và chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ mất mát, gián đoạn kinh doanh.

12.5 Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do vi-rút, tấn công, phát tán tài liệu gây hại hoặc lây nhiễm tới các thiết bị, chương trình, dữ liệu máy tính xảy ra trong quá trình sử dụng website hoặc tải nội dung nào trên website hoặc trên những website liên kết.

13. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

13.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa cho phép và phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sẽ vẫn có hiệu lực.
13.2 Việc chúng tôi không thực thi đầy đủ và chính xác bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này không đồng nghĩa với việc loại bỏ điều khoản khác.

13.3 Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chỉ định, cấp phép hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức, kỳ quyền và nghĩa vụ theo các Điều khoản và Điều kiện này cho bên thứ ba nào mà không cần thông báo và không cần sự đồng ý của bạn.

15. LIÊN HỆ

Liên hệ email tu.bui@uan.vn nếu bạn có thắc mắc gì về bảo mật dữ liệu.

Facebook Comments