Skip to content

Thẻ: leads generation

MARKETING AUTOMATION BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Marketing Automation thường hay bị hiểu theo nghĩa đen của thuật ngữ: sử dụng công cụ tự động post bài nhiều kênh, tự động like và comment, gửi email spam và SMS… Cách hiểu này còn hạn hẹp và có phần sai lệch. Marketing Automation không đơn thuần là việc…

Leave a Comment